Aandacht voor ouders tijdens onze eerste ouderavond

De avond startte met een heldere uitleg van onze orthopedagoog Manon over de methode perspectief, die centraal staat bij KDC AandachtsLab. Een kind goed leren kennen, een lange termijn doel opstellen en om dit doel bereiken hele concreet korte termijn doelen met bijbehorende activiteiten opstellen. Hier wordt interdisciplinair aan gewerkt, door begeleiders, therapeuten én ouders. Een goede aanpak om kinderen optimaal te laten ontwikkelen.
In het tweede deel van de avond inspireerde Nicole ons met een presentatie over de campagne Ik ga EMB… Elke Mogelijkheid Benutten. Door kinderen/jongeren met een Ernstig Meervoudige Beperking écht mee te laten doen en een stukje eigen regie te geven, kunnen ze beter participeren en staan ze niet langs de zijlijn als toeschouwer maar worden ze echt deelnemer. Tal van inspirerende, creatieve en technologische voorbeelden vind je op de facebookpagina Ik ga EMB !
Een fijne informatieve avond waar iedereen naar huis ging met een hoofd vol nieuwe ideeën.

Comments are closed.