Meerwaarde voor ouders

KDC AandachtsLab organiseert Ouderavonden, Informatieavonden en workshops. Veel ouders worstelen met dezelfde problemen en het kan heel prettig zijn om samen met experts bepaalde onderwerpen uit te diepen. Momenten van contact tussen KDC AandachtsLab en de ouders, maar ook voor de ouders onderling zien we daarom als heel belangrijk. Een continu proces om samen te […]

Read More
Betrokkenheid ouders

Betrokken ouders zijn een zeer belangrijk onderdeel KDC AandachtsLab. Uiteindelijk is KDC AandachtsLab een ouderinitiatief. We zijn er van overtuigd dat ouders bijzonder goed kunnen meedenken als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Wij zullen daarom ook altijd nauw samenwerken met ouders als het gaan om het bedenken van een ontwikkelingsplan. Ontwikkeling kunnen […]

Read More