Elk jaar moeten zorgorganisaties een kwaliteitsrapport maken. In dit rapport beschrijven wij hoe we in het afgelopen jaar hebben gewerkt aan goede zorg. Wij benoemen wat goed ging en ook wat de aandachtspunten voor aankomend jaar zijn. Bij KDC AandachtsLab schrijven we dit rapport niet alleen omdat het MOET maar juist om van te leren & om zo te kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen.
Vandaag organiseerden we een Externe Visitatie. Het doel van de Externe Visitatie is om te leren van de blik van buitenaf. Tijdens de gesprekken wordt getoetst hoe de kwaliteitsaanpak, zoals beschreven in het kwaliteitsrapport, tot uiting komt in de praktijk. De visitatie commissie bestond uit Joris-Jan Visser en Harm van den Boogaard. Na een kijkje op de groepen waren er gesprekken met de medewerkers van KDC AandachtsLab, de fysiotherapeut, ouders en tot slot met het bestuur.
Het was een zeer prettige en leerzame middag waarin we diverse tips en aantal aanbevelingen kregen om te kunnen blijven verbeteren!
Dank Harm, Joris-Jan, medewerkers en ouders !!

Comments are closed.