De totale opbrengst van de huis aan huis collecte in Nootdorp, Delft, Wateringen én de digitale collectebus is €6045,20. Dat is dus €3022,60 voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind én €3022,60 voor KDC AandachtsLab!! Echt n super opbrengst! Alle organisatoren, collectanten en natuurlijk alle gevers bedankt.

Comments are closed.