Have a lovely X-mas and a happy New Year !!

2018 een jaar van bouwen en verbouwen…Bedankt voor alle inzet, hulp en donaties.
Vanaf 2 januari 2019 gaan we 100 % aandacht aan de kinderen geven.
Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Team AandachtsLab !!

Comments are closed.