Nationale Vrijwilligersdag

Wij willen al onze vrijwilligers bedanken voor hun onvoorwaardelijke en enthousiaste inzet. Bij KDC AandachtsLab zetten veel mensen zich vrijwillig in op allerlei vlakken. Zoals hulp op de groep, het onderhoud van de tuin, hulp met was en afwas, mensen die hun kennis met ons delen, Raad van Toezicht en Bestuur, maar ook mensen die op de achtergrond helpen met oa teksten schrijven, de website en opmaak drukwerk…
Fantastisch om te zien dat zoveel mensen zich willen binden aan KDC AandachstLab.
Heel trots en blij met alle hulp ! Bedankt !!

Comments are closed.