In december mocht ik “proef” opdrachtgever zijn voor de deelnemers aan de opleiding Praatplaat Facilitator van De Betekenaar met als doel dat de deelnemers het geleerde in het echt in praktijk konden brengen. Natuurlijk was het AandachtsBad het onderwerp! Met een praatplaat kan je kernachtig jouw verhaal vertellen en het helpt jouw gesprekspartner om sneller een scherper beeld te krijgen. En dit is de mooie praatplaat die Renate heeft gemaakt.

Comments are closed.