Ontwikkeling is niet alleen voor de kinderen. Ook de begeleiders, invallers én vrijwilligers van KDC AandachtsLab hebben recht op ontwikkeling en verdieping door middel van scholing.
We hebben ons dan ook laten bijscholen op het gebied van ‘omgaan met epilepsie’ en ‘toedienen voeding via Peg sonde’ . In het kader van “burenhulp” werd de scholing verzorgd door onze zorgburen van Villa ExpertCare in Rijswijk!!

Comments are closed.