Vandaag heeft dit top team een teamdag. Op het programma staat de Methode Vijf Olifanten, een methode die het basiscontact tussen begeleiders en personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) verbetert.
Contact, ook wel interactie of verbinding genoemd, gaat vooraf aan het communiceren. Je kunt zeggen dat dit het begin van de communicatie is, het startpunt. Contact betekent dat je bij elkaar betrokken bent, dat je aandacht hebt voor elkaar, dat je met elkaar in verbinding staat. Het contact met mensen met EMB verloopt vaak niet vanzelfsprekend. Dit heeft een grote impact op de mate van gehechtheid, op het basisvertrouwen.
Goed om hier aandacht aan te besteden!

Comments are closed.