Ladies’ Circle Wassenaar is een serviceclub voor ondernemende vrouwen tot 45 jaar. Ze staan voor vriendschap en service en ze zetten zich graag in voor goede doelen door het inzamelen van geld of het verrichten van vrijwilligerswerk.
Voor KDC AandachtsLab zijn er wijnpakketten verkocht. Mechteld overhandigde het bestuur van KDC AandachtsLab een cheque met de fantastische opbrengst van deze wijnzinnige actie.
Ladies ontzettend bedankt!
vlnr ✋🤚 Eduard, Mechteld, Alletta, Kim, Gregory en Maud

Comments are closed.