5 vriendinnen liepen vanmorgen 12 kilometer door de hofstad. Ze haalde hiermee € 11.785 op én de

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

schonk daarnaast nog eens € 5228,01 vanuit hun plusregeling! Wat een prachtig eindbedrag voor 23.029 stappen…. Annette, Ilonka, Manuela, Barbera en Maud, NSGK en iedereen die heeft gesponsord ontzettend bedankt!

Hiermee is het zwembad letterlijk weer een stapje dichterbij.

Comments are closed.