Per kind bekijken we welk programma en welke dagindeling het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden. Zo krijgt elk kind een programma op maat. Verder zullen we methodisch werken. Vanuit een gedachte en een concept steeds eenduidig contact zoeken en vaardigheden aanleren. Afhankelijk van de kinderen die we gaan begeleiden en in overleg met de orthopeed zullen we daarvoor een keus maken. Onderstaande methoden worden daarbij in overweging genomen:

Contact Gericht Leren en Spelen:
Contactgericht Spelen en Leren is een relatiegerichte methode. De methode lokt kinderen op een speelse manier uit tot het maken van contact. Hierdoor wordt de emotionele en sociale ontwikkeling gestimuleerd. Daarmee wordt het fundament voor een optimale ontwikkeling op andere gebieden versterkt

Floorplay:
De FloorPlay-methode richt zich op het vergroten van de emotionele, intellectuele en sociale mogelijkheden van kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Uit onderzoek blijkt dat zowel de cognitieve als de neurologische ontwikkeling van deze kinderen kan worden gestimuleerd door hen vanaf jonge leeftijd te benaderen op hun eigen unieke niveau

Ervaar het maar:
Een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking

Kleine stapjes:
“Early intervention Program (Kleine stapjes)” is een ontwikkelingsstimuleringsprogramma, dat is opgebouwd uit heel kleine stapjes. Het richt zich op een individueel, vroegtijdig, gestructureerd stimuleren van de ontwikkeling. ‘Kleine Stapjes’ draagt ertoe bij dat men zich beter bewust is van waarom men handelt zoals men handelt.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close