Per kind bekijken we welk programma en welke dagindeling het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden. Zo krijgt elk kind een programma op maat.

We willen dit bereiken door het effectief bevonden opvoedingsprogramma van Vlaskamp (referentie: Vlaskamp, van der putten & Poopes, 2015; site Vilans). Dit programma biedt een kader zonder hele concrete invulling. Dit biedt de mogelijkheid om zowel evidence based kennis als practice based kennis binnen het model in te voeren op basis van de voorkeuren en wensen van het kind. Binnen dit kader worden activiteiten ingezet die nauw aansluiten bij de domeinen van LACCS. LACCS staat voor: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding.

Het accent binnen KDC AandachtsLab ligt op bewegen. Bewegen wordt geïntegreerd binnen de individueel afgestemde ondersteuning door middel van het beweegprogramma ‘Uit eigen beweging’ (ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid Orthopedagogiek in zeer nauwe samenwerking met de praktijk). De integratie van het beweegprogramma ‘Uit eigen beweging’ is qua structuur en uitgangspunten gebaseerd op Vlaskamp. De beweegactiviteiten worden afgestemd op de individuele wensen en mogelijkheden van het kind. ‘Ervaar het maar’, Sherborn, de ‘kracht van eenvoud’ en het MOVE programma bieden een basis voor het aanbod van beweegactiviteiten. Omdat communicatie essentieel is bij deze kinderen, maar bemoeilijkt wordt vanwege de aanwezige beperkingen, wordt ook concreet ingestoken op verbetering van de communicatie tussen kind en omgeving; de ‘Vijf Olifanten’ en ‘Totale Communicatie’ geven hier richting aan.