Elk kind heeft een persoonlijk ontwikkelplan. Hierin staan de specifieke werkdoelen en het behandelplan beschreven. Het ontwikkelplan wordt samengesteld door begeleiders, therapeuten, orthopedagoog, ouders en  andere relevante betrokkenen. Vanuit het ontwikkelplan wordt vervolgens het dagprogramma samengesteld.
Het dagprogramma biedt de kinderen zoveel mogelijk 1 op 1 begeleiding.

Het ontwikkelplan wordt standaard elk kwartaal multidisciplinair geëvalueerd en indien nodig bijgesteld en/of aangevuld.
Per 4 kinderen werken we met 2 goed gekwalificeerde begeleiders in bezit van een pedagogische diploma. Door extra inzet van vrijwilligers en stagiaires streven we naar zoveel mogelijk 1 op 1 begeleiding.  Dit maakt mogelijk dat we vaak individueel kunnen werken met een kind en individueel werken is bij deze kinderen bijna een voorwaarde om ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen.

Kennis
Niet alleen veel aandacht is van belang. Ook kennis van de wijze waarop je met deze kwetsbare groep kinderen zou moeten werken is van essentieel belang. Inschakelen van deskundigen op maat zien wij als een belangrijke aanvulling op de kennis van eigen medewerkers. We maken gebruik van de expertise van specialisten. waaronder bijvoorbeeld de revalidatie arts, koninklijke  VISIO (revalidatie en training voor mensen met visuele beperkingen ), stichting MILO (wegbereiders in communicatie), Bartiméus (specialist voor blinden en slechtzienden), Aurus (voor gehoor, spraak en taal).
Verder zet het  KDC zich in om voortdurend op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelmethodes en therapieën. We willen kinderen naast de reguliere therapieën bijvoorbeeld ook ‘practice based’ therapieën bieden zoals bijvoorbeeld muziektherapie, Watsu, Sherborne enzovoort.