KDC AandachtsLab is een kleinschalig kinderdagcentrum. Alleen de professionele zorgverleners ontvangen een salaris. Alle andere werkzaamheden worden vanuit de vrijwilligersorganisatie uitgevoerd. Zo komt het zorggeld ook écht terecht bij de zorg.

Met deze aanpak kan KDC AandachstLab de intensieve inzet van 1 begeleider per 2 kinderen realiseren. Die intensieve begeleiding is echt nodig, want kinderen met EMB zijn de hele dag volledig afhankelijk van anderen en er is veel tijd en aandacht nodig om stapjes in hun ontwikkeling te kunnen maken.

Jouw hulp als vrijwilliger is onmisbaar

Om dit te kunnen realiseren is de hulp en steun van vrijwilligers onmisbaar en heel waardevol. Daarom zoeken we bijzondere vrijwilligers. Mensen die met hart en ziel willen bijdragen aan ons bijzondere kinderdagcentrum. Mensen die AANDACHT willen geven aan werkzaamheden in, om en voor het kinderdagcentrum. Zoals helpen met de administratie, de tuin onderhouden, huishoudelijke taken,  ondersteunen bij wandelen en activiteiten met de kinderen,  of iets anders waar jij ons mee van dienst wilt zijn. Al met een paar uur van jouw tijd en inzet zijn onze kinderen geholpen!

Bij KDC AandachtsLab werken we vanuit de gedachte van inclusie: Iedereen doet en telt mee. Dus jij ook! Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor specifieke taken, maar willen graag iedereen, die zich aangesproken voelt door onze missie, vragen met ons in gesprek te gaan hoe je kan bijdragen. We verkennen graag hoe jouw talent of passie bij ons kan worden ingezet!

Wat vragen we van je:

  • Voor de kindgebonden taken, affiniteit met kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking. Tact, geduld en hulpvaardigheid in de omgang met de kinderen zijn hierbij belangrijk,
  • open en sociaal in de omgang,
  • liefst woonachtig in de omgeving van Rijswijk.

Wat bieden we je:

  • een leuk betrokken team,
  • vooral 100% aandacht voor jouw werkgeluk!

Meer informatie of aanmelden?
Klik hier voor ons Vrijwilligers Handboek.
U kunt een mail sturen naar info@aandachtslab.nl

Wij zoeken:
Naast vrijwilligers voor ondersteuning in en om KDC AandachtsLab zoals hierboven beschreven, zoeken we momenteel ook vrijwilligers voor de volgende functie: