Delftse Dagen 2016

Dinsdag en woensdag veel interessante workshops en presentaties voor en door maatschappelijke organisaties in Delft en Midden- Delfland. Wij waren aanwezig bij zaakjes op orde, vinden en houden van vrijwilligers, Financiële Duurzaamheid en jouw organisatie opschudden. Fonds 1818 was aanwezig om vragen over fondsenwerving te beantwoorden. Dinsdagavond de opening door burgemeester Marja van Bijsterveldt samen […]

Read More
radio debuut

Tijdens Delft Centraal van Stadsradio Delft op dinsdag 15 november sprak presentator Anton Galjé met Marinka van der Burgh en Maud Halkes over de oprichting van KDC AandachtsLab. Vol enthousiasme kunnen vertellen over de plannen, om een heel bijzonder kinderdagcentrum te realiseren !

Read More
Aftrap AandachtsLab groot succes

Donderdag 9 juni presenteerde we voor het eerst de ideeën rondom KDC AandachtsLab. Het was een bijzondere avond die we “KennisLab” noemde omdat we zoveel mogelijk mensen wilde vragen om met ons mee te denken. De avond vond plaats bij Lijm&cultuur in Delft. Tientallen betrokken mensen gaven hun tips, ideeën, suggesties en hulp om deze droom waar […]

Read More
Meerwaarde voor ouders

KDC AandachtsLab organiseert Ouderavonden, Informatieavonden en workshops. Veel ouders worstelen met dezelfde problemen en het kan heel prettig zijn om samen met experts bepaalde onderwerpen uit te diepen. Momenten van contact tussen KDC AandachtsLab en de ouders, maar ook voor de ouders onderling zien we daarom als heel belangrijk. Een continu proces om samen te […]

Read More
Betrokkenheid ouders

Betrokken ouders zijn een zeer belangrijk onderdeel KDC AandachtsLab. Uiteindelijk is KDC AandachtsLab een ouderinitiatief. We zijn er van overtuigd dat ouders bijzonder goed kunnen meedenken als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Wij zullen daarom ook altijd nauw samenwerken met ouders als het gaan om het bedenken van een ontwikkelingsplan. Ontwikkeling kunnen […]

Read More