• Uncategorized
 • Wat zijn de uitgangspunten en doelstellingen van Stichting KDC AandachtsLab?

  De uitgangspunten voor KDC AandachtsLab zijn zo veel mogelijk één-op-één begeleiding, voor elk kind een individueel ondersteuningsplan met uitgebreide begeleidingsmogelijkheden, evenwicht tussen ontspanning, activiteiten, spel en therapie, stimulatie van de sociale ontwikkeling en interactie, betrokken en gespecialiseerde groepsleiding, (intensieve) betrokkenheid van ouders en een gezond leefklimaat. Overheadkosten worden zo laag mogelijk gehouden. Bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Kwaliteit zullen hun (vak)kennis vrijwillig inzetten voor de Stichting. KDC AandachtsLab  onderscheidt zich van andere kinderdagcentra door:

  • focus op ontwikkeling en beweging
  • met spel en ontspanning als middel en
  • met als voorwaarde maximale individuele aandacht.

  Er wordt op het KDC  zorg gedragen voor een goede lichamelijke verzorging, (fysieke) veiligheid, hygiëne, rust en ontspanning. Er is structuur en regelmaat in de dagelijkse routine en er is bewegingsvrijheid in lichte ruimtes met veel frisse lucht. AandachtsLab biedt een stimulerende omgeving met uitdagend spelmateriaal. Er is sprake van een gezond pedagogisch milieu waarin de kinderen geborgenheid, stimulans, emotionele steun en positieve aandacht krijgen. Een plek waar de kinderen mogen zijn wie ze zijn met al hun beperkingen en mogelijkheden.

 • Wat is de doelgroep van het KDC?

  De doelgroep van het KDC zijn kinderen met een (zeer) Ernstig mMeervoudige Beperking  in de leeftijd tot 18 jaar, die in Rijswijk en omliggende gebieden wonen (regio haaglanden). Uitzondering in leeftijd en woonplaats zijn mogelijk. Bovendien hebben de kinderen een geldige indicatie nodig voor dagbehandeling Vg Kind zwaar of dagbehandeling VG Kind EMG .